openlaw.pl
całe polskie prawo online
tu byłem: OdstapienieOdUmowyCywilnoprawnej
 Tematy:
  Komparatystyka Prawa
 postępowanie cywilne
  Postepowanie Karne
  Postepowanie Sadowoadmini...
 prawo cywilne
 prawo energetyczne
 prawo europejskie
 prawo gospodarcze
 prawo karne
  Prawo Kolizyjne
  Prawo Konstytucyjne
  Prawo Obce
 prawo pracy
 prawo prywatne międzynarod...
 prawo publiczne
 prawo spółek
 teoria prawa
 Informacje:
 akty prawne
 artykuły
 dokumenty
 glosy
  Interpretacje Podatkowe
 kazusy
 komentarze
 leksykon openlaw.pl
 literatura
 mind-mapy
 opinie prawne
 orzecznictwo
  Projekt E V T Z Kompetenz...
 recenzje
 samorządy prawnicze
 schematy
 skróty
 skrypty
 wzory
 Adresaci:
 autor
 klient
  Radca Prawny
 student
 użytkownik
 wierzyciel

Odstąpienie od umowy cywilnoprawnej

instytucja odstąpienia od umowy w polskim prawie cywilnym

A. POJĘCIE ODSTĄPIENIA
Odstąpienie od umowy jest nieodwoływalnym (bez zgody drugiej strony) i nieprzedawnialnym uprawnieniem prawokształtującym (PetraniukOdstapienieOdUmowyWPrawieCywilnym, s. 60), którego wykonanie tworzy fikcję, iż stosunek prawny nie powstał (skutek ex tunc; por. RadwanskiOlejniczakZobowiazaniaCzO, nb. 813).

B. PRZESŁANKI SKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA
Osiągnięcie skutku zależy od tego, czy dochowane zostały przesłanki skutecznego odstąpienia.

C. SKUTKI ODSTĄPIENIA
Problematyczne jest zwłaszcza ustalenie konsekwencji odstąpienia w sferze dyspozycji własnością.Problematyczne jest bowiem, czy odstąpienie powoduje wyłącznie skutki obligacyjne (wraz z powstaniem zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własności rzeczy) czy także rzeczowe (PetraniukOdstapienieOdUmowyWPrawieCywilnym, s. 66)

D. KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO ODSTĄPIENIA
work in progress Jeżeli nie było podstaw do odstąpienia a oświadczenie woli zostało złożone to jakie są skutki?


CategoryInstytucjePrawaCywilnego CategoryLeksykonO CategoryZobowiazaniaCzescOgolna CategoryCzynnoscPrawna CategoryOdstapienieOdUmowyCywilnoprawnej
 

brak komentarzy do strony. [dodaj komentarz]

informacja prawna  |  regulamin  |  korzystanie z treści wyłącznie w oparciu o licencję openlaw.pl ©
Strona została wygenerowana w 0.1191 sekund